คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

บริษัท ที พี เอส แมชชีนทูลส์ จำกัด ยินดีต้อนรับ พนักงาน มาร่วมงานกับเรา

รับสมัครตำแหน่งงานดังนี้ : 1. เซลล์กรุงเทพ , 2. เซลล์ต่างจังหวัด , 3. ช่างซ่อมบำรุง , 4. ประสานงานขาย , 5. คลังสินค้า (ด่วน) • คุณสมบัติ

  ✦ เพศชาย / หญิง อายุ 22 - 35 ปี

  ✦ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

  ✦ มีประสบการณ์ทำงานด้านการขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  ✦ มีทักษะในการนำเสนอการขาย และทักษะในการสื่อสารที่ดี

  ✦ มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

  ✦ มีบุคลิก และมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานขายและการบริการ

  ✦ สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

  ✦ มียานพาหนะเป็นของตนเอง

  ✦ มียานพาหนะเป็นของตนเองจะพิจารณาเป็นพิเศษ

  ลักษณะงานเบื้องต้น

  ✦ รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน, วางแผนการขาย

  ✦ ออกพบลูกค้านอกสถานที่, จัดเตรียมเอกสารการขาย

  ✦ ปิดการขาย, ดูแลการบริการหลังการขาย

 • คุณสมบัติ

  ✦ เพศชาย / หญิง อายุ 22 - 35 ปี

  ✦ วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

  ✦ สามารถเดินทางไปพบลูกค้าต่างจังหวัดได้

  ✦ มีประสบการณ์ทำงานด้านการขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  ✦ มีทักษะในการนำเสนอการขาย และทักษะในการสื่อสารที่ดี

  ✦ มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้

  ✦ มีบุคลิก และมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานขายและการบริการ

  ✦ สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้

  ✦ มียานพาหนะเป็นของตนเอง

  ✦ มียานพาหนะเป็นของตนเองจะพิจารณาเป็นพิเศษ

  ลักษณะงานเบื้องต้น

  ✦ รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน, วางแผนการขาย

  ✦ ออกพบลูกค้านอกสถานที่, จัดเตรียมเอกสารการขาย

  ✦ ปิดการขาย, ดูแลการบริการหลังการขาย

 • คุณสมบัติ

  ✦ เพศ : ชาย-หญิง

  ✦ วุฒิการศึกษา : ปวส. / ปริญญาตรี สาขาใดก็ได้ที่มีความสนใจงานขาย การตลาดผ่านทางออนไลน์

  ✦ ความสามารถ : ถนัดการใช้ Social Media (Facebook Line, Instagram) และโปรแกรมแต่งภาพ เช่น Photoshop และอื่นๆ

  ✦ บุคลิก : มีความรับผิดชอบ และมีใจรักในงานบริการ

  ลักษณะงานเบื้องต้น

  ✦ ควบคุมดูแลช่องทางการขายออนไลน์ของบริษัทฯ ( Social Media )

  ✦ รับ Order และประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง ลงภาพสินค้าเพิ่ม แก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูล, ถ่ายรูปปรับแต่งภาพสินค้า,ตอบแชทลูกค้า

 • คุณสมบัติ

  ✦ เพศ : ชาย

  ✦ อายุ 23 ปีขึ้นไป

  ✦ วุฒิการศึกษา ปวช. สาขาที่เกี่ยวข้อง

  ✦ มีประสบการณ์การซ่อมบำรุงงานเครื่องมือ เครื่องจักร (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

  ✦ มีความรู้เรื่องระบบไฟฟ้า ซ่อมแซม ตรวจสอบ แก้ไขได้

  ✦ สามารถขับรถยนต์ (เกียร์ธรรมดา) และมีใบอนุญาตขับขี่

  ✦ สามารถขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ และมีใบอนุญาตขับขี่

  ✦ มีความขยัน อดทน และซื่อสัตย์

  ลักษณะงานเบื้องต้น

  ✦ ดูแล ตรวจสอบ และดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมือและเครื่องจักร

  ✦ ซ่อมบำรุงเครื่องมือและเครื่องจักรเมื่อเกิดปัญหา หน้างานลูกค้า

  ✦ ออกให้บริการตรวจเช็คเครื่องหน้างานลูกค้า และสาธิตการใช้เครื่องหน้างานลูกค้า

  ✦ สาธิตและส่งมอบเครื่องจักรและเครื่องมือ

  ✦ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • คุณสมบัติ

  ✦ เพศ : ชาย

  ✦ อายุ 23 ปีขึ้นไป

  ✦ วุฒิการศึกษามัธยมต้นขึ้นไป

  ✦ มีประสบการณ์การขับรถขนส่งสินค้า (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

  ✦ มีความรู้เรื่องเส้นทาง ในเขต กรุงเทพฯ หรือ ปริมณฑล (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

  ✦ สามารถขับรถยนต์ (เกียร์ธรรมดา) และมีใบอนุญาตขับขี่

  ✦ สามารถขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ และมีใบอนุญาตขับขี่

  ✦ มีความขยัน อดทน และซื่อสัตย์

  ลักษณะงานเบื้องต้น

  ✦ ตรวจสอบสินค้า จัดสินค้า ขึ้นรถเพื่อจัดส่งสินค้า

  ✦ รับผิดชอบงานขับรับ-ส่งสินค้าในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ รวมทั้งติดต่อลูกค้า เพื่อนัดหมายการรับ-ส่งพัสดุ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการทำงานของบริษัท

  ✦ จัดส่งสินค้าตามเส้นทางการจัดส่งที่ดูแล โดยจัดเรียงตามความใกล้-ไกลของที่อยู่ ลูกค้าในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ หรือตามความถนัด เพื่อเตรียมการส่งสินค้าให้ลูกค้า

  ✦ บำรุง ดูแล รักษารถ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ

  ✦ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 • คุณสมบัติ

  ✦ เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี

  ✦ วุฒิ ปวช. – ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง

  ✦ มีทักษะในการเจรจาต่อรอง มีไหวพริบดี และทำงานไว

  ✦ สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ (โปรแกรม MS Office , Internet)

  ✦ มีประสบการณ์ หรือใช้โปรแกรม SAP Business One (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

  ลักษณะงานเบื้องต้น

  ✦ ประสานงานและรับเรื่องระหว่างฝ่ายขาย-ลูกค้า-บัญชี

  ✦ ทำใบเสนอราคา จัดส่งรายงานการขายสินค้า

  ✦ เปิดบิลขายตามใบสั่งซื้อ

  ✦ บันทึกข้อมูลในระบบภายในของบริษัท

  ✦ ทำวางบิลและติดตามเก็บเงิน

  ✦ รวบรวมและเก็บรักษา จัดหมวดหมู่ เอกสารต่าง ๆ ให้เรียบร้อย

  ✦ ช่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับมอบหมายจากทางผู้บังคับบัญชา

 • คุณสมบัติ

  ✦ เพศหญิง อายุไม่เกิน 45 ปี

  ✦ วุฒิ ไม่จำกัด

  ✦ มีประสบการณ์ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

  ลักษณะงานเบื้องต้น

  ✦ รับผิดชอบในการดูแลความสะอาดภายในอาคาร สำนักงาน ห้องน้ำ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายexpand_less